Nhân chuyến công tác tại TPHCM, ngày 13/9/2022, các giáo sư của Đại học Fulbright Việt Nam và Đại học Leeds (London, Anh Quốc) đã đến tham quan Di tích Lịch sử Dinh Độc Lập và trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868-1966”.

Một số hình ảnh của đoàn tham quan Trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868-1966”

Thuyết minh viên hướng dẫn đoàn tham quan Di tích Lịch sử Dinh Độc Lập

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966