Buổi học ngoại khóa của học sinh khối lớp 5, trường Tiểu học Lương Thế Vinh tại Câu lạc bộ trẻ em

Vừa là hoạt động trải nghiệm, sáng tạo góp phần hỗ trợ phương pháp dạy học, vừa là hoạt động có giá trị giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng cho học sinh. Đây là một trong những mục đích sinh hoạt ngoại khóa mà bộ phận Giáo dục tại Câu lạc bộ trẻ em, Hội trường Thống Nhất chuyển tải đến khối lớp 5, trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 và 03/01/2020.

Thông qua chủ đề “Thống nhất đất nước”, các em học sinh được áp dụng kiến thức của các môn Lịch sử, Tiếng Việt, Đạo đức, Mỹ thuật… đã học tại trường, tìm hiểu thực tế về sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc diễn ra tại Dinh Độc Lập năm 1975.

Chăm chú nghe kể chuyện về những chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975

Cùng thảo luận và làm bài tập tại Câu lạc bộ trẻ em

Để lại bình luận

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966